ODNOWA Stowarzyszenie Chrześcijańsko Demokratyczne

O nas

Celem stowarzyszenia jest promocja myśli chrześcijańsko demokratycznej. Realizować to zadanie stowarzyszenie zamierza poprzez:

działalność informacyjną w internecie oraz w mediach klasycznych,wydawnictwo materiałów, organizację spotkań i konferencji

 

 

 


 

Chrześcijańska demokracja w dzisiejszych czasach dość mocno odbiegła od swoich korzeni, co widać gdy spojrzy się na ugrupowania odwołujące się do tej tradycji. Niestety spadkobiercy myśli społecznej papieży Piusa XIII, Piusa XI, Jana Pawła II niemal całkowicie zapomnieli o tym, e ugrupowanie chrześcijańsko demokratyczne nie może być oderwane od nauki zawartej w Ewangelii.

Stowarzyszenie Odnowa ma za cel powrót do podstawowych założeń jakie przyświecały ugrupowaniom chadeckim w zeszłym stuleciu. Dla nas człowiek jest dziełem Boga, dlatego też należy chronić jego życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Każdy ma prawo do życia, a wszelkie kompromisy w tej materii są grzechem. Człowiek ma prawo wychowywać się w rodzinie, którą należy wspomagać zarówno materialnie jak i duchowo. Wolność osobista każdego człowieka nie powinna ograniczać innych ludzi w swoim rozwoju.